Děkujeme 

Vaše závazná přihláška na prostěTÁBOR v termínu 23. 7. - 30. 7. 2022 byla úspěšně odeslána.


Prosíme o uhrazení zálohy 2 700,- Kč do 7 dnů, jinak rezervace propadá.

Číslo účtu: 0626072014 / 2010 

Variabilní symbol: uveďte rodné číslo účastníka bez lomítka

Poznámka pro příjemce: uveďte příjmení účastníka


Pro platbu zálohy 2 700,- Kč můžete využít níže zobrazený QR kód.