Chcete dětem zařídit to nejlepší léto?


 Pošlete je k nám! 


Naši oddíloví vedoucí:

 • se snaží předat mladým lidem kvalitní vědomosti, dovednosti a návyky

 • rozvíjejí osobnost dětí a mládeže

 • nebrání mladým lidem převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí 

 • zajímají se o jejich budoucnost

 • učí děti a mládež organizaci času s ohledem na zdravý životní styl 

 • jsou pro ně pozitivním vzorem a parťákem

 • vytváření podmínek pro rozvoj aktivit a tvořivosti dětí a mládeže 

Tábor je svět sám pro sebe, místo, kde každý může být sám sebou.

 • poznávání nových přátel
 • soužití s přírodou
 • dobrodružství
 • nezapomenutelné zážitky
 • odvaha
 • spolupráce
 • adrenalin
 • sebevědomí
 • disciplína
 • zodpovědnost
 • porozumění
 • individuální přístup
 • samostatnost
 • zdravá soutěživost
 • nadšení
 • vytrvalost